Category Archives: Covid-19

NIC pandemie voorspelling

Amerikaanse inlichtingendienst voorspelde corona-epidemie al in 2008 tot in kleinste detail

    • Erwin Verhoeven
  • 30 maart 2020
  • 16u56

Tweet

De Sea Food Whole Sale Market in Wuhan. "Door niet-gereglementeerde veehouderij-praktijken kan een zoönose (elke ziekte of infectie die van nature overdraagbaar is van gewervelde dieren op mensen, red.) zoals H5N1 in de veestapel circuleren." SCMP De Sea Food Whole Sale Market in Wuhan. “Door niet-gereglementeerde veehouderij-praktijken kan een zoönose (elke ziekte of infectie die van nature overdraagbaar is van gewervelde dieren op mensen, red.) zoals H5N1 in de veestapel circuleren.”

Wat ons dezer dagen overkomt, stond in 2008 al gedetailleerd beschreven op pagina 75 van een rapport van de Amerikaanse inlichtingendienst National Intelligence Council (NIC). “Elke paar maanden zullen er golven van nieuwe gevallen optreden. In het ergste geval zullen tientallen tot honderden miljoenen Amerikanen in de VS ziek worden”, luidt de voorspelling van 12 jaar geleden.

Elke vier jaar publiceert de Amerikaanse National Intelligence Council een vooruitblik in de toekomst op middellange termijn: de zogenaamde ‘Global Trends’. De kersvers verkozen Amerikaanse president vindt het werkstuk zijn eerste werkdag op zijn bureau. De editie van 2008 – bestemd voor Barack Obama – blikte vooruit op de situatie in de wereld omstreeks 2025. En zeer merkwaardig, pagina 75 – onder de titel ‘Potentiële opkomst van een wereldwijde pandemie’ – is een perfecte voorspelling van wat ons momenteel overkomt. Het document is weliswaar in de voorwaardelijke wijs gesteld, maar die laten we voor de leesbaarheid even achterwege.

Vogelgriep en SARS

“De opkomst van een nieuwe, zeer overdraagbare en virulente luchtwegenziekte waarvoor geen afdoende tegenmaatregelen bestaan, kan een wereldwijde pandemie veroorzaken. Als er tegen 2025 zo’n pandemische ziekte ontstaat, zullen interne en grensoverschrijdende spanningen en conflicten waarschijnlijker worden. Vermits landen – met minder middelen – zullen moeten voorkomen dat grote bevolkingsgroepen zich in beweging zetten om besmetting te ontlopen of om toegang tot levensnoodzakelijke goederen en hulpbronnen te behouden.”

“De opkomst van zo’n pandemische ziekte hangt af van de natuurlijke genetische mutatie van momenteel circulerende ziektestammen of van de opkomst van een nieuwe ziekteverwekker in de menselijke populatie. Deskundigen beschouwen hoog-ziekteverwekkende stammen van vogelgriep, zoals H5N1, als mogelijke kandidaten voor een dergelijke mutatie. Maar ook ziekteverwekkers zoals het SARS-coronavirus of andere influenzastammen hebben dit potentieel.”

Het kan weken duren voor definitieve laboratoriumresultaten het bestaan van een ziekte met pandemisch potentieel bevestigen

Voorspelling van de NIC in 2008

Verspreiding

“Als zo’n pandemische ziekte zich voordoet, zal deze waarschijnlijk voor het eerst opduiken in een gebied waar én een hoge bevolkingsdichtheid bestaat én waar mens en dier zeer nauw samenleven. Zoals veel gebieden in China en Zuidoost-Azië, waar de menselijke bevolking in de buurt van de veestapel leeft. Door niet-gereglementeerde veehouderij-praktijken kan een zoönose (elke ziekte of infectie die van nature overdraagbaar is van gewervelde dieren op mensen, red.) zoals H5N1 in de veestapel circuleren. Daardoor neemt de kans op een mutatie in een vorm met pandemisch potentieel toe. Om zich nadien effectief te verspreiden, moet deze ziekte overgedragen worden naar gebieden met een hogere bevolkingsdichtheid.”

“De vroege identificatie van de ziekte zal verhinderd worden door een ontoereikende capaciteit om de gezondheid te monitoren in het land waar ze voor het eerst opduikt. Dit zal ervoor zorgen dat het lang duurt eer men zich realiseert dat er een zeer overdraagbare ziekteverwekker is ontstaan. Het kan weken duren voor definitieve laboratoriumresultaten het bestaan van een ziekte met pandemisch potentieel bevestigen. In die tussenliggende periode ontstaan broeihaarden van de ziekte in steden in Zuidoost-Azië. Ondanks beperkingen op internationale reizen, kunnen reizigers met milde symptomen of zonder symptomen de ziekte van daar naar andere continenten overbrengen.”

Gezondheidsorganisaties in de VS en de rest van de wereld werken momenteel aan de ontwikkeling van vaccins die grieppandemieën kunnen voorkomen of verzachten

Voetnoot in het NIC-document van 2008

“Honderden miljoenen doden”

“Elke paar maanden zullen er golven van nieuwe gevallen optreden. Het ontbreken van een effectief vaccin en een bijna universeel gebrek aan immuniteit maken de bevolking kwetsbaar voor infectie. In het ergste geval zullen tientallen tot honderden miljoenen Amerikanen in de VS ziek worden en zullen er tientallen miljoenen Amerikanen overlijden. Buiten de VS zullen van de kritieke infrastructuur en economisch verlies op wereldschaal het gevolg zijn, aangezien ongeveer een derde van de wereldbevolking ziek zal worden en honderden miljoenen zullen sterven.”

Onderaan de pagina nog twee voetnoten. “Gezondheidsorganisaties in de VS en de rest van de wereld werken momenteel aan de ontwikkeling van vaccins die grieppandemieën kunnen voorkomen of verzachten. Een doorbraak in de komende jaren zou het risico van pandemische influenza in de komende decennia kunnen verminderen. Hoe snel een ziekte zich verspreidt, hoeveel mensen ziek worden, hoelang ze ziek blijven, het sterftecijfer en de symptomen en nawerkingen zullen variëren afhankelijk van de specifieke kenmerken van de ziekteverwekker die verantwoordelijk is voor een pandemie.”

Advertisement