Category Archives: Larger Consciousness

Out Of Body Experiences: The Benefits of Astral Travel

Published on May 28, 2014

William Buhlman is a leading expert on out-of-body experiences. The author’s thirty years of extensive personal out-of-body explorations give him a unique and thought provoking insight into this subject. During the last eight years he has conducted an international out-of-body experience survey that includes over 16,000 participants from 32 countries. The provocative results of this survey are presented in his latest book, The Secret of the Soul. As a certified hypnotherapist, William incorporates various methods, including hypnosis, visualization and meditation techniques in his workshops to explore the profound nature of out-of-body experiences and the benefits of accelerated personal development. Through lectures, workshops and his books the author teaches the preparation and techniques of authentic spiritual exploration.

Source: The Moore Show / http://www.themooreshow.co.uk

The power of counsciousness

Dr. Bruce Lipton deed uitgebreid onderzoek naar de moleculaire processen waarmee cellen informatie verwerken. Daaruit bleek dat het niet de genen zijn die ons gedrag bepalen, maar dat de genen worden aan- en uitgezet door externe factoren. Ze worden getriggerd door onze waarnemingen en onze gedachten en overtuigingen. Professor Lipton toont aan dat onze overtuigingen, of ze waar zijn of niet, positief of negatief, de activiteit op genetisch niveau beïnvloeden en zelfs onze genetische code kunnen veranderen. Dr. Liptons uiterst hoopvolle bevindingen worden beschouwd als een van de grote doorbraken in de nieuwe wetenschap. Het lijkt erop dat we ons bewustzijn zodanig kunnen trainen dat we gezonde overtuigingen kunnen scheppen. Daarmee hebben we de sleutel in handen tot een gezonder en gelukkiger leven.
Overtuigingen kunnen onze genetische code veranderen