comments

Akashic Record: The Art of Querying the Database

In deze video spreekt Tom Campbell over datgene wat ik in een eerdere post het ‘Q-moment‘ heb genoemd. Hij koppelt het buitenzintuiglijk waarnemingsmoment (hierna ESP: Extra Sensorial Perception) echter uitsluitend aan het ontvangen van beelden. Hij gebruikt het begrip ‘database’ als metafoor voor een niet nader gedefinieerde buitenzintuiglijke informatiebron, die voor iedereen die zich ervoor openstelt toegankelijk is.
Er wordt door Campbell geen standaard methodiek of techniek aangereikt om dat te bereiken. Wel kan uit zijn woorden worden afgeleid, dat je er om te beginnen de juiste onbevangen houding moet vinden die het ontvangen van informatie mogelijk maakt.
Dat hij uitsluitend over visuele waarnemingen spreekt verklaart waarom ook ‘Remote Viewing’ (zien op afstand) een onderdeel is van zijn uiteenzetting.
Nu is ‘Remote Viewing’ (RV) iets dat veel mensen gemakkelijk kunnen leren, zoals uit onderzoek blijkt. Want het is een ESP vermogen waaraan de gevestigde wetenschap wel aandacht heeft besteed. In de VS heeft de CIA hier lang mee geëxperimenteerd.
De lezing van Russel Targ is in dat verband heel informatief.

Opmerkelijk is, dat Tom Campbell het ESP proces beschrijft als ‘querying the database’.
Anders gezegd: het buitenzintuiglijk raadplegen van een onbegrensde cosmische geheugenbank (in de theosofische leer Akashakronieken genoemd) waarin alles wat je zoekt, in het verleden, het heden of de toekomst, terug te vinden is.
Campbell benadrukt dat je moet leren omgaan met die ‘database’. Wat wil je precies weten? Wat wil je zien? Hij benadrukt dat de raadplegingen gericht moeten zijn en dat het nodig kan zijn de Database herhaaldelijk te verkennen om een completer beeld te krijgen van hetgeen je wilt weten.

Voor mensen die niet vertrouwd zijn met het werk van Tom Campbell, is het wellicht niet eenvoudig zonder verdere aanknopingspunten dat ‘grotere bewustzijnsveld’ mentaal te betreden.
Om die reden zal ik in een volgende post de ‘morphic field’ hypothese van Rupert Sheldrake verder bespreken. Want die is revolutionair.

http://www.sheldrake.org
Advertisement