comments

Icke and coronavirus:

Er zitten zeer duistere kanten aan de diverse officiële rapportages betreffende de wereldwijde corona virus besmetting. De slaafs volgzame mainstream media kwamen eerst met het verhaal dat de bron van de besmetting een vismarkt in de Chinese plaats Wuhan was. Inmiddels is die versie van de gebeurtenis ook in de media herroepen. De markt blijkt dus niet de besmettingsbron te zijn.
Dat zich in Wuhan het belangrijkste virus onderzoekslaboratorium van China bevindt
een BSL-4 lab– blijft nog steeds hoegenaamd onbesproken. En dat vind ik merkwaardig.
Wat ik ook merkwaardig vind, is dat de mogelijkheid dat het covid-19 virus zich ook lang als aerosol door de lucht kan verspreiden buiten beschouwing gelaten of ontkend -nochtans zou dat veel verklaren.

In deze blog heb ik een interview met David Icke betreffende de pandemie geplaatst, niet omdat ik vind dat alles wat Icke verklaart zaligmakend is, maar wel omdat hij in dit geval met een verklaring voor de pandemie komt die ik tot op zekere hoogte geloofwaardig vind. In ieder geval ben ik ervan overtuigd dat de pandemie geen natuurlijke oorzaak heeft maar dat die opzettelijk of onopzettelijk werd veroorzaakt door het BSL-4 lab in Wuhan. Er zijn nog veel andere operationele BSL-4 labs. in de wereld (ook in Europa) en daarom is het feit dat de besmetting in Wuhan is begonnen een relevant gegeven.
Uit gepubliceerde onderzoeksresultaten van het Wuhan BSL-4 (biosafety level 4) lab kan worden afgeleid dat dat Chinese overheidsinstituut al in 2015 op vleermuizen een virusstreng had ontdekt behorende tot de Corona familie die bij besmeting op mensen de uitwerking zou hebben zoals die van de huidige covid-19 virusstreng.

Ik ga niet helemaal mee in de redenering het David Icke, maar dat pandemie opzettelijk werd veroorzaakt sluit ik niet uit. En wie daar dan achter zitten zouden we toch nooit te weten komen. Ik kan echter wel bedenken waarom een dergelijk kwaadaardig experiment zou worden uitgevoerd. Dat Icke de schuld schuift op manipulaties van wat hij de ‘1 percent group’ of ‘the cult’ noemt -met bepaalde Rockefellers mee in het complot- is een gedachtengang die je van Icke kan verwachten.
Maar voor mij is op dit moment het ‘hoe’ en ‘wat’ belangrijker dan het ‘wie’ en ‘waarom’.

Wat het ‘hoe’ betreft stel ik me op de eerste plaats de vraag of de pandemie opzettelijk in het leven is geroepen of niet. Indien er sprake is van opzettelijkheid hebben we geluk.
Want in dat geval zal bij de aanstichters van de panemie ook bekend zijn hoe het virus medicinaal kan worden bestreden of anderszins op grote schaal kan worden geneutraliseerd.
Momenteel (24-03-2020) is alle aandacht gericht op de vraag hoe lang het virus buiten het lichaam kan overleven. Daarover bestaat genoeg berichtgeving, maar toch ontbreekt er voor mijn gevoel iets in al die verklaringen. Dat ‘iets’ is hoe de besmetting via de lucht wordt verspreid anders dan op de manieren die we via de berictgevingen al kennen.
Dus heel concreet: hoe is het precies gesteld met de ‘aerosol’ eigenschappen van het virus -hoe hoog kan het als aerosol stijgen, en hoe ver kan het dan reizen.Er wordt nu gesproken over de ‘airborne’ gedragingen na hoesten of niezen. Maar indien het virus ook sterke ‘aerosol’ eigenschappen bezit, kan het veel hoger stijgen waardoor onder meer ook alles wat vliegt (muggen, vliegen, vogels enz.) de besmetting kunnen overdragen.
De belangrijkste vraag blijft ook dan hoe lang het vifus buiten het lichaam kan overleven als ‘aerosol’, en hoe ver en hoe snel kan het in die toestand reizen.

In ieder geval zijn er genoeg essentiële wetenschappelijke vragen waarop we in de toekomst mischien antwoorden zullen krijgen.


Wat ook opmerkelijk is: op 13-3-20 berichtte HLN:
China meldde vrijdag nog maar acht nieuwe besmettingen met het coronavirus, inclusief vijf in de miljoenenstad Wuhan waar het virus eind vorig jaar voor het eerst werd ontdekt. Het is het laagste aantal sinds het land begon met het publiceren van de besmettingscijfers in januari.
De nationale gezondheidscommissie verklaarde donderdag al dat de piek in coronabesmettingen voorbij was. Elders in de wereld neemt het aantal besmettingen juist snel toe’.

Hieruit zouden we dan moeten concluderen dat China over de piek is en dat de besmetting daar zo goed als verdwenen is.
Raar? Of hoopgevend?

wordt vervolgd

Akashic Record: The Art of Querying the Database

In deze video spreekt Tom Campbell over datgene wat ik in een eerdere post het ‘Q-moment‘ heb genoemd. Hij koppelt het buitenzintuiglijk waarnemingsmoment (hierna ESP: Extra Sensorial Perception) echter uitsluitend aan het ontvangen van beelden. Hij gebruikt het begrip ‘database’ als metafoor voor een niet nader gedefinieerde buitenzintuiglijke informatiebron, die voor iedereen die zich ervoor openstelt toegankelijk is.
Er wordt door Campbell geen standaard methodiek of techniek aangereikt om dat te bereiken. Wel kan uit zijn woorden worden afgeleid, dat je er om te beginnen de juiste onbevangen houding moet vinden die het ontvangen van informatie mogelijk maakt.
Dat hij uitsluitend over visuele waarnemingen spreekt verklaart waarom ook ‘Remote Viewing’ (zien op afstand) een onderdeel is van zijn uiteenzetting.
Nu is ‘Remote Viewing’ (RV) iets dat veel mensen gemakkelijk kunnen leren, zoals uit onderzoek blijkt. Want het is een ESP vermogen waaraan de gevestigde wetenschap wel aandacht heeft besteed. In de VS heeft de CIA hier lang mee geëxperimenteerd.
De lezing van Russel Targ is in dat verband heel informatief.

Opmerkelijk is, dat Tom Campbell het ESP proces beschrijft als ‘querying the database’.
Anders gezegd: het buitenzintuiglijk raadplegen van een onbegrensde cosmische geheugenbank (in de theosofische leer Akashakronieken genoemd) waarin alles wat je zoekt, in het verleden, het heden of de toekomst, terug te vinden is.
Campbell benadrukt dat je moet leren omgaan met die ‘database’. Wat wil je precies weten? Wat wil je zien? Hij benadrukt dat de raadplegingen gericht moeten zijn en dat het nodig kan zijn de Database herhaaldelijk te verkennen om een completer beeld te krijgen van hetgeen je wilt weten.

Voor mensen die niet vertrouwd zijn met het werk van Tom Campbell, is het wellicht niet eenvoudig zonder verdere aanknopingspunten dat ‘grotere bewustzijnsveld’ mentaal te betreden.
Om die reden zal ik in een volgende post de ‘morphic field’ hypothese van Rupert Sheldrake verder bespreken. Want die is revolutionair.

http://www.sheldrake.org